Cultuurcoördinator

Ondersteuning voor het culturele veld

Quinta Clason is de cultuurmakelaar van Oldenzaal. Deze functie valt onder de Stichting Cultuur in Enschede. De cultuurmakelaar is de spin in het web van het hele culturele veld van Oldenzaal. Alwle culturele organisaties, verenigingen, groepen, bandjes, kunstenaars, etc. Kunnen bij haar terecht voor informatie en ondersteuning. Dit geldt ook voor ondersteunende organisaties zoals Impuls, de speeltuinen, woningcorporaties, wijkraden en stadsdeelmanagement.

Bij de cultuurmakelaar kunt u terecht voor vragen op allerlei gebied. Hierbij kan worden gedacht aan: tips over subsidies, samenwerkingspartners, activiteiten, ledenwerving, publieksbereik, podiumlocaties, etc.

Oldenzaal wil zowel haar inwoners als haar bezoekers optimaal laten profiteren van het grote culturele aanbod. Dit begint met een goede zichtbaarheid van alle artistieke kracht in de stad, met versterking van de verbindingen tussen alle betrokken partijen en met extra ondersteuning van de diverse partijen. Om dit te bewerkstelligen is vanaf 1 juli 2013 de functie van Cultuurmakelaar in het leven geroepen.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl/ of contact opnemen met Quinta Clason via quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl