BoesCoolTuur en BoesCoolFit krijgen een vervolg voor de Oldenzaalse jeugd

Geplaatst op: 3 juli 2017
3 jul.
BoesCoolTuur en BoesCoolFit krijgen een vervolg voor de Oldenzaalse jeugd

Gemeente stimuleert cultuurparticipatie en sport

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen in Oldenzaal de mogelijkheden krijgen

om zich goed te ontwikkelen. Actieve deelname aan sport en culturele activiteiten in de vrije
tijd hebben een positief effect op kinderen. Ze kunnen hun talenten ontdekken en verder
ontwikkelen. Dat zorgt dat ze ontspannen en blij zijn. Daarom stimuleert de gemeente dat er
laagdrempelige kennismakingsprogramma's voor de Oldenzaalse jeugd zijn.
De stichting BoesCoolFit organiseert al jaren een kennismakingsprogramma sport. 

In 2016 heeft deze stichting met succes een eerste editie opgezet van een cultureel kennismakingsprogramma onder de naam 'BoesCoolTuur'. Alle betrokkenen zijn enthousiast over de resultaten die met deze eerste editie zijn behaald; ruim 200 kinderen hebben meegedaan en ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken, te tekenen of dansen. Ongeveer 20% hiervan is vervolgens ook lid geworden van een culturele vereniging of neemt deel aan vervolglessen.

Ook de resultaten van BoesCoolFit zijn goed. Al jaren lang nemen leerlingen van de Oldenzaalse basisscholen deel aan een of meerdere sportactiviteiten uit het ruime aanbod. Het doel van BoesCoolFit is om kinderen voldoende te laten bewegen. Vanwege het gezondheidsaspect maar ook omdat kinderen er leren samen doelen te stellen en prestaties neer te zetten waardoor ze vaardigheden ontwikkelen die ze in het dagelijks leven nodig hebben.

Extra inzet voor kansarme kinderen
Beide programma's sluiten aan bij het gemeentelijk beleid op gebied van sportstimulering en
cultuurparticipatie. Om jaarlijks dit culturele programma te kunnen aanbieden aan de Oldenzaalse jeugd heeft de stichting een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente. Het college heeft ook besloten deze projecten van de stichting BoesCoolFit meerjarig te ondersteunen. Hierbij wordt in de komende jaren extra ingezet op sportstimulering en cultuurparticipatie en het bereiken en stimuleren van kansarme kinderen. De drempel voor deelname van deze groep kinderen is over het algemeen hoger, terwijl de positieve effecten veel breder en effectiever zijn. Het sociale netwerk van de kinderen en van hun ouders vergroot door betrokkenheid bij een sport- of culturele vereniging.

Naast de gemeentelijke ondersteuning wordt BoesCoolTuur ook ondersteund door het Cogas Cultuurfonds en de Geldermanstichting.


Stichting BoesCoolTuur
Landrebenlaan 30
7573 AZ Oldenzaal