Het team achter BoesCoolTuur

Het team achter BoesCoolTuur
Nikki Sneep-Snijders
Projectleider BoesCoolTuur

Toen mij het principe van BoesCoolTuur werd uitgelegd was ik meteen enthousiast. Ik ben blij al vanaf het begin projectleider te mogen zijn van dit geweldige initiatief. Dat sport en cultuur samengaan in deze succesformule vind ik een mooi iets.

Dat basisschoolkinderen in Oldenzaal vanaf het najaar van 2016 op eenzelfde wijze als bij sport kennis kunnen maken met het Oldenzaalse cultuuraanbod en bijbehorende culturele aanbieders is een goede ontwikkeling. Cultuur bindt, verbindt, mobiliseert en inspireert en is een fantastisch middel de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind. Naast dat cultuurparticipatie een krachtig middel is is het natuurlijk ook nog eens hartstikke leuk. Kinderen kunnen met BoesCoolTuur op een laagdrempelige manier in aanraking komen met verschillende culturele disciplines: een verrijking die zich hopelijk in hun latere leven ook voortzet.


Yvonne Hogt
Bestuurslid BoesCoolFit - werkgroep BoesCoolTuur

Meer dan de helft van de bevolking zingt, schildert, speelt toneel, schrijft verhalen of maakt muziek. Cultuur is belangrijk voor ons allemaal; het brengt plezier en groei, maakt creatiever en het verbindt mensen met elkaar. Daarom ben ik blij ook mijn steentje bij te kunnen dragen aan BoesCoolTuur, de nieuwe culturele tak van BoesCoolFit.

Vanaf dit najaar kunnen kinderen van de basisscholen, op de zelfde wijze als bij de sporttak, ‘ruiken’ aan het culturele aanbod in Oldenzaal. Zo kunnen ze kennis maken met diverse culturele aanbieders en verenigingen en ontdekken wat ze leuk vinden en het beste bij hen past. Het geeft hen de kans hun creatieve talenten op jonge leeftijd te ontwikkelen en hiermee een basis te leggen voor een leven lang plezier in Cultuur: zelf doen, samen met anderen!


Bennie Nordkamp
Voorzitter BoesCoolFit / BoesCoolTuur

Sport & Cultuur gaan samen, hand in hand. Sport verbroedert en cultuur verbindt. Belangrijke eigenschappen om een mooie samenleving te creëren en te behouden. Creativiteit inspireert mensen en haalt het beste in je naar boven.
In onze kenniseconomie schijnbaar soms van ondergeschoven belang.|
BoesCoolTuur wil een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van creativiteit van jonge mensen. Ook hier geldt, net als in de sport, ‘jong geleerd is oud gedaan’.
En het is natuurlijk ook gewoon leuk om creatief bezig te zijn, een voorwaarde voor een leven lang leren en ontwikkelen.
Ik hoop van harte dat BoesCoolTuur net zo succesvol wordt als BoesCoolFit.


William Segerink
Bestuurslid BoesCoolFit / BoesCoolTuur

BoesCoolTuur een prachtig initiatief dat voortvloeit uit BoesCoolFit. Toen het verzoek kwam of we het platvorm BoesCoolFit zouden willen gebruiken of ondersteunen richting BoesCoolTuur was ik daar snel uit.Als oud lid van " De Blaanke BLoazers " een Boerenkapel uit Oldenzaal en oud drummer van Cherry Cocain ( in een ver verleden ) onderken ik het belang van jezelf uiten op allerlei verschillende manieren. Dat we via deze weg het verenigingsleven op cultuur gebied ondersteuning bieden doet me deugd.

Ik hoop dan ook van ganser harte dat het even zo succesvol wordt als BoesCoolFit.

Stichting BoesCoolTuur
Landrebenlaan 30
7573 AZ Oldenzaal