Einde eerste editie BoesCoolTuur in zicht

Geplaatst op: 23 januari 2017
23 jan.
Einde eerste editie BoesCoolTuur in zicht

BoesCoolTuur is een activiteit waarin kinderen van Oldenzaalse basisscholen en kinderen die in Oldenzaal wonen maar in omliggende gemeenten op school zitten (5 t/m 12 jaar) kennismaken met diverse culturele uitingen. Door hen te laten ‘ruiken’ aan cultuur via een laagdrempelig buitenschools programma, worden ze geprikkeld en gestimuleerd hun creatieve vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Via een traject van 4 weken met daarin wekelijks 1 groepsles kunnen kinderen binnen een afgebakende periode kennismaken met een culturele activiteit naar hun keuze. Door BoesCoolTuur wordt de drempel om in de vrije tijd deel te nemen aan culturele activiteiten verlaagd. Met de eerste editie van BoesCoolTuur hebben 10 culturele aanbieders samen gezorgd voor een aanbod van 29 uiteenlopende cursussen in verschillende culturele sectoren: muziek, theater, erfgoed, beeldende kunst en literatuur. In totaal hebben 207 kinderen, verspreid over alle Oldenzaalse basisscholen, meegedaan met het kennismakingsaanbod van BoesCoolTuur. Deze en volgende week zijn de laatste lessen van de cursussen blokfluit, gitaar en trompet waarna de eerste editie van BoesCoolTuur op vrijdag 3 februari wordt afgerond. 

Er wordt teruggekeken op een succesvolle eerste editie, waarvoor in het bijzonder dank aan de culturele aanbieders. De voorbereidingen en gesprekken voor de tweede editie zijn ondertussen al in volle gang, op naar nog meer cultureel actieve kinderen!


Stichting BoesCoolTuur
Landrebenlaan 30
7573 AZ Oldenzaal