Verhalen vertellen

In vier lessen maken kinderen kennis met het fenomeen vertellen. Een belangrijk doel is hen te enthousiasmeren om zelf te gaan vertellen. Ze gaan aan de slag met spel- en doe-opdrachten. In groepjes gaan ze aan het werk met een eindopdracht, waarvan het resultaat in de laatste les aan elkaar gepresenteerd wordt.

Kennismakingscursussen

Er zijn momenteel geen kennismakingscursussen voor Verhalen vertellen.

Vervolgcursussen

Er zijn momenteel geen vervolgcursussen voor Verhalen vertellen.