Ceppo

Cultuur Educatie Platform Primair Onderwijs

Het Cultuur Educatie Platform Primair Onderwijs (hierna: Ceppo) organiseert en coördineert cultuur-educatieactiviteiten voor het primair onderwijs in de gemeente Oldenzaal. Kinderen maken kennis met kunst en cultuur en daarmee met hun eigen mogelijkheden op dit gebied.

In het platform zijn de scholen, culturele instellingen en de gemeente vertegenwoordigt. Gezamenlijk voelen zij zich verantwoordelijk voor de cultuureducatie in Oldenzaal. De bovenschoolse cultuurcoördinator voert het programma uit en adviseert het platform over te ontwikkelen beleid.

Het doel is om alle leerlingen in hun school loopbaan in ieder geval één keer met alle kunstdisciplines en met erfgoed kennis te laten maken, zodat ze de kans krijgen zich op dit gebied te ontwikkelen.

Verder streeft het platform naar deskundigheidsbevordering en stimuleert het de samenwerking tus-sen het onderwijs en de culturele instellingen. Een culturele commissie bestaande uit een afvaardiging van de Oldenzaalse ICC-ers (leerkrachten) en de bovenschoolse cultuurcoördinator, buigt zich specifiek over de samenstelling van het jaarlijkse culturele activiteiten vanuit het Kunstmenu.

Meer informatie over het Ceppo is te vinden op http://www.ceppo-oldenzaal.nl/. Ook kan rechtstreeks contact op worden genomen met de bovenschoolse cultuurcoördinator Hedwig de Bruijn via info@ceppo-oldenzaal.nl

Stichting BoesCoolTuur
Landrebenlaan 30
7573 AZ Oldenzaal