Vrienden

Doneer € 15,- per jaar en help onze ambities te realiseren! Uw naam plaatsen we desgewenst op deze pagina. U kunt voor een jaarlijkse bijdrage onderstaand machtigingsformulier invullen. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!


Machtigingsformulier

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting BoesCoolTuur om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.

Als u het niet eens bent met een afschrijving van een incasso-opdracht kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Een bedrag van: € 15 euro per jaar
IBAN nummer
Stichting BoesCoolTuur
Landrebenlaan 30
7573 AZ Oldenzaal